היי קרן רצינו להודות לך על יום מקסים בחברתך,היה כיף שמצאנו לנו צלמת שזרמה עם כל השגעונות שלי ועכשיו אני מחכה כבר בקוצר רוח לראות את התמונות שתהיה לך שנה טובה ומלאה בעשייה
היי קרן רצינו להודות לך על יום מקסים בחברתך,היה כיף שמצאנו לנו צלמת שזרמה עם כל השגעונות שלי ועכשיו אני מחכה כבר בקוצר רוח לראות את התמונות שתהיה לך שנה טובה ומלאה בעשייה
קרן ליברמן
היי קרן רצינו להודות לך על יום מקסים בחברתך,היה כיף שמצאנו לנו צלמת שזרמה עם כל השגעונות שלי ועכשיו אני מחכה כבר בקוצר רוח לראות את התמונות שתהיה לך שנה טובה ומלאה בעשייה
קרן ליברמן
היי קרן רצינו להודות לך על יום מקסים בחברתך,היה כיף שמצאנו לנו צלמת שזרמה עם כל השגעונות שלי ועכשיו אני מחכה כבר בקוצר רוח לראות את התמונות שתהיה לך שנה טובה ומלאה בעשייה
קרן ליברמן
היי קרן רצינו להודות לך על יום מקסים בחברתך,היה כיף שמצאנו לנו צלמת שזרמה עם כל השגעונות שלי ועכשיו אני מחכה כבר בקוצר רוח לראות את התמונות שתהיה לך שנה טובה ומלאה בעשייה
קרן ליברמן
היי קרן רצינו להודות לך על יום מקסים בחברתך,היה כיף שמצאנו לנו צלמת שזרמה עם כל השגעונות שלי ועכשיו אני מחכה כבר בקוצר רוח לראות את התמונות שתהיה לך שנה טובה ומלאה בעשייה
קרן ליברמן
היי קרן רצינו להודות לך על יום מקסים בחברתך,היה כיף שמצאנו לנו צלמת שזרמה עם כל השגעונות שלי ועכשיו אני מחכה כבר בקוצר רוח לראות את התמונות שתהיה לך שנה טובה ומלאה בעשייה
קרן ליברמן